Finantza-kontabilitateak gure enpresaren egoeraren ikuspegi orokorra emateko balio du; oso modu sinplifikatuan esanda, zenbat diru ateratzen den eta zenbat sartzen den jakiteko balio du, eta beraz, dirua irabazten edo galtzen dugun jakiteko.

Baina askoz ere kontrol zehatzagoa egin nahi badugu eta gastatzen dugun dirua nora doan eta gure diru-sarrerak nondik datozen jakin nahi badugu, kostuen kontabilitatea garatu behar dugu.

Kostuen kontabilitateak gure enpresako antolaketa-unitateen (kostu-zentroen) kostuei eta onurei buruzko informazioa izateko balio du, eta, horrela, finantza-kontabilitatetik datorren informazioa kostu- edo mozkin-zentroen arabera banakatu ahal izateko. Kostu-zentroen barruan enpresako sailak, proiektuak edo enpresaren arlo fisikoak aurki ditzakegu.

Blog honetan, kostuen kontabilitatea kudeatzen hasteko eman beharreko lehen urratsak azalduko dizkizuegu. Halaber, gure enpresan ezarri nahi dugun kostuen kontabilitate mota behar bezala definitzeko hartu beharko ditugun erabakiak aipatuko ditugu.

Gure kostuak nola kudeatu nahi ditugun definitzen hasteko, Gestión > Inicialización sistema > Parametrizaciones generales ibilbidea jarraitu beharko genuke.

Han gaudela, ‘contabilicación de costes’ erlaitzera joango gara. Hartu beharreko lehen erabakia dugu bertan; kostuen kontabilitatea modu sinplean edo dimentsio desberdinak erabiliz kudeatu nahi dugun erabaki beharko genuke, “Dimentsio anitzak erabiltzen jartzen dituen” «flag» baten bidez. Lehenetsita, aukera hau hautatu gabe dator; izan ere, sistemari dimentsio desberdinak erabiliko dituzula adierazi ondoren, ezin da atzera egin.

Azpian, banaketa-arauen bistaratzeari erreferentzia egiten dioten bi aukera ditugu, hau da, aukera dezakegu ea banaketa-arau bat baino gehiago lotuta ditugun dokumentuetan zutabe bakar bat izan nahi dugun, non denak puntu eta koma bakar batez bereizita agertuko zaizkigun, edo, aitzitik, kostu zentro bakoitzeko zutabe independente bat izan nahi dugun.

Hurrengo atalean, sistemari adieraziko diogu ea nahitaezkoa den banaketa-arau bat edo proiektu bat adieraztea, aipatu ditugun kontuetan kostuen kontabilitaterako garrantzitsuak diren kontabilizazioak egiterakoan.

Ezarpen hori hobeto ulertzeko, argitu behar dugu, Finanzas > Plan de cuentas ibilbidean, kontu bat aukeratzen dugunean, atal bat dago non adieraz dezakezu kontu hori garrantzitsua den kostuen kontabilitateko edozein ataletarako (proiektua, kostu-elementua edo dimentsio bat).

Kontu bat kostuen kontabilizazioaren ataletako baterako garrantzitsua dela adierazi dugun kasuetan, baina kontu hori duen dokumentu bat erregistratzeko orduan, ez badiogu ezer adierazi, sistemak zer egingo duen erabaki dezakegu. Bi aukera ditugu:

  • Ezer ez gertatzea aukeratzea, hau da, kontabilizazioa arazorik gabe egitea.
  • Egozpena dagokion kostu-elementurako nahitaezkoa izatea, sistemari kontabilizazioa blokeatzeko eta erabiltzaileari ohartarazpen-mezu bat erakusteko adieraziz.

Banaketa-arauaren atalean dimentsio anitzeko erabilera gaitu bada, dimentsio bakoitzerako zer ekintza-mota nahi dugun adierazi beharko dugu, hiru puntuak dituen botoia hautatuta.

Besterik adierazi ezean, «Ohartarazpen-mezurik gabe» aukera agertuko da. Hautaketa hori edozein unetan alda daiteke. “Kontabilitatea blokeatu” aukeratuz gero, bi aukera estra agertuko zaizkigu, “aplicar al cierre del ejercicio” eta “aplicar a transacciones creadas de forma automatica”.

Bi aukera horiek mugimendu mota horiek blokeatu nahi ditugun erabakitzeko balio dute; adibidez, “aplicar al cierre del ejercicio”aukera hautatzen badugu, aldiaren itxiera blokeatuta egongo da eta ezingo ditugu horri buruzko kontabilizazioak egin. Laukitxoa hautatu gabe badago, epealdia normaltasunez itxi ahal izango da, Gestión > Utilidades > Cierre de fin de período bidearen bidez. Aukeraketa hori independentea da banaketa-arauetarako eta proiektuetarako.

Azkenik, kostu-kontabilitatea doitzeko parametrizazioen atal bat dugu. Hemen, lehenetsitako seriea eta handizkako kontua adierazi behar dira kostuen kontabilitatea doitzeko idazpenen kontabilizazioetarako. Horrelako idazpenak kostu-zentroen arteko kontabilitateak doitzeko baino ez dira erabiltzen.

Atal honetan, “solo ajuste de contabilidad de costes” aukera hautatuta duten serieak eta handizkako kontuak bakarrik aukeratu ahal izango dira.

Hauek lirateke gure gizartearentzako kostuen kontabilizazioa behar bezala garatzeko beharrezkoak diren hasierako parametrizazioak.

Hurrengo blog-sarreretan azalduko dugu nola sortu eta kudeatu dimentsioak, banaketa-arauak eta kostu-zentroa. Horrez gain, Business One-k kostuen kontabilitatea kudeatzeko eskaintzen dituen txostenak azalduko ditugu.

Zalantzaren bat izanez gero edo informazio gehiago nahi izanez gero, komentario bat utz dezakezu post honetan edo SAP Business One-n espezializatutako gure aholkulari-taldearekin harremanetan jar zaitezke 945 067 219 telefonoan edo emailez eteekin@orekait.com .