Enpresa baten zerga-ekitaldia osatzen duen aldia amaitzean, kontabilitate-itxiera egin behar da. Itxiera hori bi fasetan banatzen da: emaitza kalkulatzea eta saldoak intsuldatzea eta ixteko eta irekitzeko partidak konpentsatzea.

Ekitaldia ixten hasi aurretik, zeregin batzuk egin behar ditugu etorkizunean arazorik ez izateko:

  • Oso gomendagarria da datuen kopia bat egitea, ixteko prozesuan arazoren bat badago ere, datuak berreskuratu ahal izateko.

  • Hurrengo urratsa dokumentu eta prozesu guztiak bat etortzen direla ziurtatzea izango litzateke.

Itxita eduki behar ditugun atalen artean honako hauek ditugu: amortizazioak, gastuen eta sarreren periodifikatzeak, hornidurak, izakinak, adiskidetzeak.

  • Hurrengo kontabilitate-ekitaldia irekitzea

Kontabilitate-aldi berri bat definitzeko,  Gestión ➡ Inicialización Sistema ➡ Períodos Contables ibilbidea erabiliko dugu. Behin hara iritsita, leiho bat agertuko da, orain arte landu ditugun aldi guztiekin; behealdean, eskuinaldean, “Aldi berria” botoia sakatu behar dugu.

Ireki nahi dugun kontabilitate-aldiaren kodea, izena eta azpialdiak adierazten dituen beste leiho bat irekiko zaigu. Azpialdien atalean, egunak, hilabeteak, hiruhilekoak edo ekitaldia (aldi bakarra) aukera ditzakegu. Dokumentu bat zenbatzeko, sortzeko eta amaitzeko erabili nahi ditugun datak ere adierazi behar ditugu.

Atal honetan, urte honen amaieran egindako faktura batek, adibidez, hurrengo urtean mugaeguna izatea nahi edo behar izanez gero, hurrengo urteko data bat adierazi behar da «muga eguna» atalean.

  • Saldoen intsuldaketaren emaitza kalkulatzea

Aldiaren azken eguneko datan Gestión  ➡ Utilidades  ➡Cierre del periodo ibilbidera joango ginateke. Han, sarreren eta gastuen kontuen arteko intsuldaketa galdu-irabazien kontura egingo genuke (129). Horretarako, irekitzen den leihoan, «kontuak» adierazlea soilik hautatu beharko dugu, eta «IC» adierazlea alde batera utzi; kontuen zerrendan, berriz, galdu-irabazien adierazlea hautatu beharko dugu. Sistemari adierazi beharko genizkioke saldoak arrastatzeko (129) eta ixteko (555) erabiliko ditugun kontuak.

Exekutatu egingo dugu, eta pantaila batera eramango gaitu. Bertan, sarreren eta gastuen kontu guztiak banakatuko ditugu, kontu bakoitzaren saldoarekin eta guztizko saldoaren kalkuluarekin. Pantailaren goiburuan “amaierako saldoa” atala bete behar dugu itxiera-datarekin baita hasierako saldoa beteko dugu hurrengo ekitaldiaren lehenengo egunarekin ere. Erreferentzia bat adierazi beharko dugu, eta garrantzitsua da erreferentzia bera izatea bi ataletan, gero hobeto identifikatu ahal izateko, eta iruzkin bat egitea.

Gero, leihoaren gorputzean, agertzen diren baimen guztiak hautatu beharko ditugu. Denak batera hautatu ahal izateko, zutabearen goiburua hautatu behar da.

Leiho hau exekutatzen dugunean, hustu egingo da, eta sistemak kontu bakoitzeko idazpen bat sortuko du, 129 kontuaren aurka kitatuz. Adibide gisa, 628 kontutik 129 kontura egindako saldo-intsuldaketa ikusiko dugu.

Behin hori eginda, prozesua errepikatu beharko dugu, baina kasu honetan «IC» adierazlea hautatuko dugu, eta kontuen zerrendan, guztiak hautatuko ditugu. Aurreko urratseko kontu berberak erabiliko ditugu.

Exekutatzeko aukerari ematen diogunean, pantaila bat agertuko zaigu berriro, aurreko prozesuan bezala, eta berriro bete beharko ditugu atal guztiak.

Exekutatu eta pantaila hustu egingo da. Une horretan, sistemak saldoak intsuldatzeko idazpenak sortuko ditu, bata ixten dugun aldiaren azken egunean eta bestea aldi berriaren lehen egunean.

Hau eginda, kontuak 2022/05/31n geratuko dira itxita gure kasuan 2022/06/01ean hasiko dira, ixteko erabili den kontua (555) izan ezik; kontu hori bi aldietarako geratuko da kitatuta.

  • Itxierako eta irekierako partidak konpentsatzea

Irekiera- eta itxiera-mugimenduak ez dira automatikoki bateratzen; beraz, Finanzas ➡Reconciliaciones Internas ➡ Reconciliación atalera joan beharko dugu. Klasearen atalean, “Automatikoa” hautatuko dugu, eta, gero, berradiskidetze-data sartuko dugu (aldi berriaren lehen eguna) eta handiagoko kontu-tarte bat hautatuko dugu (guztiak). Azkenik, doikuntza-arauak, kontabilizazio-data eta 1. erreferentzia aukeratuko ditugu.

Hurrengo urratsa solaskide komertzialen adiskidetzea izango litzateke. Horretarako, honako modulu honetara joko dugu: Interlocutores comerciales ➡ Reconciliaciones Internas ➡ Reconciliación. Berriro adieraziko ditugu lehen exekutatu ditugun datuak.

Honekin bukatutzat eman genezake nahi den ekitaldiko kontabilitate-itxiera. Zalantzaren bat baduzu edo informazio gehiago nahi baduzu, iruzkinetan utz ditzakezu zure galderak, edo Eteekin-eko SAP Business One-n espezializatutako gure aholkulari-taldearekin harremanetan jar zaitezke.